Thông báo chức danh, chữ ký của Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng

02-06-2022

Thông báo chức danh, chữ ký của Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng

Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã Quyết Thắng

01-04-2022

Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã Quyết Thắng

4056 trong lĩnh vực Tư pháp

02-01-2022

4056 trong lĩnh vực Tư pháp

Thông báo giờ làm việc mùa đông

12-10-2021

Thông báo giờ làm việc mùa đông

Thông báo tìm chủ sử dụng đất

10-10-2021

Thông báo tìm chủ sử dụng đất

CÔNG DÂN CÓ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ TẠI XÃ QUYẾT THẮNG ĐANG Ở TRONG CÁC TỈNH MIỀN NAM ĐÃ ĐƯỢC HỖ TRỢ DO DỊCH BỆNH COVID-19

10-09-2021

CÔNG DÂN CÓ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ TẠI XÃ QUYẾT THẮNG ĐANG Ở TRONG CÁC TỈNH MIỀN NAM ĐÃ ĐƯỢC HỖ TRỢ DO DỊCH BỆNH COVID-19

2543 TTHC lĩnh vực Tư pháp

15-08-2021

2543 TTHC lĩnh vực Tư pháp

Phân công cán bộ công chức trực tại bộ phận một cửa

02-08-2021

Phân công cán bộ công chức trực tại bộ phận một cửa

2504, TTHC Lĩnh vực Dân tộc

15-07-2021

TTHC lĩnh vực Dân tộc

2311 chuẩn hóa TTHC trong lĩnh vực Nôi vụ

15-07-2021

2311 chuẩn hóa TTHC trong lĩnh vực Nôi vụ

niêm yết danh sách hộ nghèo

01-10-2020

Niêm yết danh sách hộ nghèo, cận nghèo năm 2020

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7483

Tổng truy cập: 66930

XÃ QUYẾT THẮNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Thái Sơn 1, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Huy Hòa - Chủ tịch UBND

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Quyết Thắng. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02803.846.508
  • xaquyethang@gmail.com