Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã Quyết Thắng

01-04-2022 15:39

Căn cứ Công văn số 807/UBND-VP ngày 01/4/2022 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Để tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế, UBND xã Quyết Thắng yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các xóm, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện một số nội dung theo chỉ đạo của UBND thành phố như sau:

1. Từ ngày 01/4/2022, một số hoạt động kinh doanh dịch vụ: Các lớp bồi dưỡng năng khiếu, giáo dục kỹ năng sống ngoài nhà trường, hoạt động dạy thêm, học thêm tại các trung tâm và nhà trường; Karaoke, vũ trường trên địa bàn được phép hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới.

Khi hoạt động yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh phải đảm bảo giãn cách và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định (khử khuẩn, thoáng khí, quản lý danh sách khách hàng, không cung cấp dịch vụ cho người đang có triệu chứng mắc COVID-19,...). Trường hợp cơ sở nào không đảm bảo chấp hành các yêu cầu, điều kiện về phòng, chống dịch thì cương quyết tạm dừng hoạt động và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

/documents/3026557/6622469/1.4.pdf/edc61f31-e986-4874-9a5d-3989df4c9f60XÃ QUYẾT THẮNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Thái Sơn 1, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Thắng - Chủ tịch UBND

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Quyết Thắng. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02803.846.508
  • xaquyethang@gmail.com