Báo cáo Kết quả thực hiện thu - chi ngân sách năm 2020 và dự kiến phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2021

22-12-2020 14:14

BC thu chi ngân sách 2020

BiểuXÃ QUYẾT THẮNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Thái Sơn 1, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Thắng - Chủ tịch UBND

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Quyết Thắng. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02803.846.508
  • xaquyethang@gmail.com