CÔNG DÂN CÓ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ TẠI XÃ QUYẾT THẮNG ĐANG Ở TRONG CÁC TỈNH MIỀN NAM ĐÃ ĐƯỢC HỖ TRỢ DO DỊCH BỆNH COVID-19

10-09-2021 15:17

XÃ QUYẾT THẮNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Thái Sơn 1, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Thắng - Chủ tịch UBND

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Quyết Thắng. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02803.846.508
  • xaquyethang@gmail.com